134 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

 𝑆𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑢̛𝑛𝑔 𝑦́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑆𝑜̂́ 3𝐴. 𝑇𝑟𝑎̉ 𝑔𝑜́𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑖𝑃ℎ𝑜𝑛𝑒, 𝑖𝑃𝑎𝑑, 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑊𝑎𝑡𝑐ℎ, 𝐴𝑖𝑟𝑝𝑜𝑑  𝑀𝑎𝑐𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛. 

𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐡𝐮 𝐜𝐮̃ đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨 𝐛𝐮̀ 𝐠𝐢𝐚́:
- Đến cửa hàng để kiểm tra thực tế.
- Định giá máy cũ online qua inbox facebook, hoặc gọi điện trực tiếp 𝟎𝟑 𝟖𝟐𝟐𝟖 𝟔𝟔𝟔𝟔 .
- Thực hiện đổi máy bù chênh lệch có thể trả bằng tiền mặt hoặc làm thủ tục trả góp với ngân hàng.

𝐓𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝐥𝐚̃𝐢 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝟎%: 
Trả góp 0% lãi suất áp dụng với chủ thẻ tín dụng ngân hàng. Bạn chỉ cần qua shop cà thẻ và nhận máy. Cửa hàng sẽ chuyển đổi thành khoản vay theo chính sách của thẻ tín dụng.  
Lưu ý : Khi thực hiện giao dịch trả góp, hạn mức khả dụng trên thẻ của bạn sẽ bị trừ đi bằng giá trị giao dịch + phí chuyển đổi. Tổng số sẽ được chia đều và góp dần từng tháng . Hạn mức sẽ tăng dần tương ứng với khoản tiền trả góp mà bạn sẽ thanh toán qua các kỳ góp hàng tháng.

 𝐓𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝐥𝐚̃𝐢 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡:
- Không thẩm đinh người thân.
- Xét duyệt nhanh 15P lấy máy ngay.
- Trả lại ngay giấy tờ gốc ( không giữ ).
-  Góp hỗ trợ từ 18 tuổi thủ tục chỉ cần 𝐂𝐂𝐂𝐃 .

zalo chat
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0382286666